De professionals

 

Drs. James (Jimmy) Rijssel RA


Jimmy heeft zijn opleiding als bedrijfseconoom/ registeraccountant genoten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft als accountant gewerkt bij de gemeente, belastingdienst en in het bedrijfsleven. In die hoedanigheid heeft verschillende  organisaties in de profit en non profit sector gecontroleerd en geadviseerd. Daarnaast heeft Jimmy in het hogere onderwijs en in  bedrijven trainingen verzorgd.
   
 Glenn H. Rijssel BC
 
Glenn heeft zijn opleiding als fiscaal/econoom genoten aan de Hogeschool Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Glenn heeft  in diverse functie bij de overheid en in het bedrijfsleven gewerkt. Daarnaast is hij als belastingadviseur werkzaam geweest bij een van middelgrote accountantskantoren in Noord-Holland. Momenteel is Glenn docent belastingrecht in het Hoger Onderwijs.